[Yasnaya Polyana. Big pond and village]

Digital Restoration
Full size

Author of restoration V. Ratnikov


Main divisions