ГеографияВид от м. Шах-Зинде на Самарканд


По пути с Чапан-Ата в Самарканд (кишлак)


Долина Заравшана с востока с Чапан-Ата. Самарканд


Часовня [мазар] на горе Чапан-Ата в 5 верстах от Самарканда


Общий вид горы Чапан-Ата. Самарканд


Общий вид мечети [мазара] на горе Чапан-Ата. Самарканд


По реке Сиабу. Самарканда


По реке Сиабу. Самарканд


Тутовое дерево. Самарканд


Близ Самарканда. Этюд


Карагачи. Самарканд


Карагач. Самарканд


Часовня [мазар] на горе Чапан-Ата в 5 верстах от Самарканда


Заравшанский хребет с севера с Чапан-Ата. Самарканд


Чапан [Чабан]. Самарканд


Байга. Самарканд


Сартские поля. Самарканд


‘Река Сиаб у Самарканда (Приток Заравшана)’
Основные разделы